تعاریفی از استاندارد ISO و CE

112بازدید چهارشنبه 28 آذر 1397تاریخ امتیاز

تعاریفی از استاندارد ISO و CE

سازمان بین المللی استاندارد ISO  که مقر آن در ژنو می باشد در 24 فوریه 1947 به منظور یکپارچه کردن تدوین استاندارد در سراسر جهان ایجاد تسهیلات در تجارت بین المللی تاسیس شد .

مشخصات استانداردهای ایزو با استاندارد های تضمین کیفیت ، متفاوت است . تفاوت استاندارد های تضمین کیفیت با استاندارد های کیفیت محصول به نوع نگاه ما به کیفیت از دیدگاه کل شرکت مربوط می شود .

استاندارد های تضمین کیفیت حداقل الزامات کیفی لازم در همه ابعاد شرکت و فرایندهای آن را نشان می دهند و فقط تاکید می کند که عوامل تاثیر گذار بر کیفیت باید از طریق فرآیندهای مختلف مثل تولید ، طراحی و خرید کنترل شوند .استاندارد ایزو ، تعاریفی از استاندارد ایزو

ce certificate استاندارد اتحادیه اروپا

نماد CE تطبیق محصولات را با قوانین و مشخصات تعریف شده طبق استاندارد CE در اتحادیه اروپا نشان می دهد.

محصولی که بتواند نماد استاندارد CE اروپا را کسب کند.در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا و اتحادیه تجارت ازاد ،قابل فروش در بازار می باشد.و میتواند در بازار اتحادیه اروپا خرید و فروش شود.