نحوه استفاده صحیح چسب دوقلو غفاری

56بازدید پنجشنبه 13 آذر 1399تاریخ امتیاز

نحوه استفاده صحیح چسب دوقلو غفاری

ابتدا باید از هر دو چسب به مقدار مساوی ترکیب کرده سپس سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کنید چرا که گرد و غبار روی سطوح ، خاصیت چسبندگی چسب را به مقدار زیادی کاهش می دهد . هر دو سطح مورد نظر را آغشته چسب کنید تا چسبندگی بهتری حاصل شود . پس از آغشته کردن چسب روی سطوح ، دو قطعه را به مدت 3 الی 4 دقیقه بر روی هم فشار دهید و ثابت نگه دارید به طوری که چسب کامل خشک شود .

توجه

چسب خشک نشده را می توان با حلال مناسب از روی سطوح پاک کرد .