چسب اپوکسی

609بازدید شنبه 29 تیر 1398تاریخ امتیاز

چسب اپوکسی

چسب اپوکسی از تراکم دی فنیلو پروپان و اپیکلرهیدرین به دست می اید که برخی از ان ها در تجارت به عنوان چسب دو قلو متداول است و به دوقسمت تقسیم می شوند:

یک قسمت ماده چسب دارو، قسمت دیگر ماده کاتالیزور می باشد که باعث می شود ماده چسب دار و عمل چسبانندگی آن تغییر نماید.چسب اپوکسی قدرت چسبانندگی بسیاری زیادی دارد و در ساختن اطاق خودروها،پل سازی و هواپیما سازی و...به کار گرفته می شود.  

چسب اپوکسی