ابزارآلات برقی مانند دریل ها به راحتی می توانند سطوح های مختلفی را سوراخ کاری نمایند و دارای سرعت آزاد های متفاوتی هستند همچنین ابزارآلات شارژی مانند دریل شارژی و... نیز ولتاژ های مختلفی  دارند .

10%
رنده نجاری  ای اس  P582 ES

رنده نجاری ای اس P582 ES

10%
سمباده لرزان ای اس ES P293

سمباده لرزان ای اس ES P293

10%
بلوور تک سرعته ای اس ES B156

بلوور تک سرعته ای اس ES B156

10%
پروفیل بر ای اس ES C514

پروفیل بر ای اس ES C514

10%
پروفیل بر ای اس ES C314

پروفیل بر ای اس ES C314

10%
مینی فرز ای ES G805

مینی فرز ای ES G805

10%
مینی فرز ای اس ES G705

مینی فرز ای اس ES G705

10%
مینی فرز ای اس ES G745

مینی فرز ای اس ES G745

10%
مینی فرز ای اس  G704 ES

مینی فرز ای اس G704 ES

10%
فرز سنگبری ای اس ES G309

فرز سنگبری ای اس ES G309

10%
فرز آهنگری ای اس ES G307

فرز آهنگری ای اس ES G307

2 تا 3 روز آینده
دریل پیچ گوشتی شارژی ای اس ES L514DL

دریل پیچ گوشتی شارژی ای اس ES L514DL

2 تا 3 روز آینده
دریل پیچ گوشتی شارژی ای اس L514 ES

دریل پیچ گوشتی شارژی ای اس L514 ES

2 تا 3 روز آینده
دریل پیچ گوشتی شارژی ای اس L212 ES

دریل پیچ گوشتی شارژی ای اس L212 ES

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1