ابزارآلات برقی مانند دریل ها به راحتی می توانند سطوح های مختلفی را سوراخ کاری نمایند و دارای سرعت آزاد های متفاوتی هستند همچنین ابزارآلات شارژی مانند دریل شارژی و... نیز ولتاژ های مختلفی  دارند .

10%
فرز سنگبری حرفه ای ریوبی ryobi g232

فرز سنگبری حرفه ای ریوبی ryobi g232

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1