ابزارآلات برقی مانند دریل ها به راحتی می توانند سطوح های مختلفی را سوراخ کاری نمایند و دارای سرعت آزاد های متفاوتی هستند همچنین ابزارآلات شارژی مانند دریل شارژی و... نیز ولتاژ های مختلفی  دارند .

10%
رنده نجاری  ای اس  P582 ES

رنده نجاری ای اس P582 ES

10%
سمباده لرزان P293 ای اس ES

سمباده لرزان P293 ای اس ES

10%
بلوور B156  تک سرعته ای اس ES

بلوور B156 تک سرعته ای اس ES

10%
پروفیل بر ای اس C514 ES

پروفیل بر ای اس C514 ES

10%
پروفیل بر C314 ای اس ES

پروفیل بر C314 ای اس ES

10%
مینی فرز ای اس G805 ES

مینی فرز ای اس G805 ES

10%
مینی فرز G705 ای اس ES

مینی فرز G705 ای اس ES

10%
مینی فرز ای اس G745 ES

مینی فرز ای اس G745 ES

10%
مینی فرز ای اس  G704 ES

مینی فرز ای اس G704 ES

10%
فرز سنگبری G309  ای اس ES

فرز سنگبری G309 ای اس ES

10%
فرز آهنگری G307 ای اس ES

فرز آهنگری G307 ای اس ES

2 تا 3 روز آینده
دریل پیچ گوشتی شارژی L514DL  ای اس ES

دریل پیچ گوشتی شارژی L514DL ای اس ES

2 تا 3 روز آینده
دریل پیچ گوشتی شارژی L514 ای اس ES

دریل پیچ گوشتی شارژی L514 ای اس ES

2 تا 3 روز آینده
دریل پیچ گوشتی شارژی L212  ای اس , ES

دریل پیچ گوشتی شارژی L212 ای اس , ES

10%
بتن کن دو حالته H124  ای اس , ES

بتن کن دو حالته H124 ای اس , ES

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1