ابزارآلات برقی مانند دریل ها به راحتی می توانند سطوح های مختلفی را سوراخ کاری نمایند و دارای سرعت آزاد های متفاوتی هستند همچنین ابزارآلات شارژی مانند دریل شارژی و... نیز ولتاژ های مختلفی  دارند .

60,000
کارواش صنعتی  AJP 1600 ریوبی RYOBI

کارواش صنعتی AJP 1600 ریوبی RYOBI

15%
دریل چکشی  ای اس ES D913L

دریل چکشی ای اس ES D913L

2%
پولیش نک NEK 1218PO

پولیش نک NEK 1218PO

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1