ابزارآلات برقی مانند دریل ها به راحتی می توانند سطوح های مختلفی را سوراخ کاری نمایند و دارای سرعت آزاد های متفاوتی هستند همچنین ابزارآلات شارژی مانند دریل شارژی و... نیز ولتاژ های مختلفی  دارند .

2 تا 3 روز آینده
دمنده مکنده بلوور آ ا گ GM 600 E  A E G

دمنده مکنده بلوور آ ا گ GM 600 E A E G

2 تا 3 روز آینده
پروفیل بر آ ا گ SMT355 A E G

پروفیل بر آ ا گ SMT355 A E G