چکش ابزاریست که برای ضربه زدن به یک شی ء مانند کوبیدن میخ ، شکستن اجسام  مورد استفاده قرار می گیرد. انواع چکش نیز مانند چکش نجاری ، چکش برق کاری ، چکش نرم و... تولید و  به بازار عرضه می شوند این نوع چکش ها برای کاری خاص ساخته شده اند. همچنین پتک را نیز می توان به عنوان چکش نیز دانست البته پتک از چکش بزرگتر بوده و یک سر آن صاف می باشد. بهترین چکش موجود در بازار را می توانید با کسب اطلاعات کافی درباره چکش ، به دست آورید بنابراین قبل از خرید چکش و پتک حتما درباره کارایی چکش ، جنس چکش و برند چکش توجه نمائید . قیمت چکش و قیمت پتک بر اساس کیفیت و کاربردهایشان نیز متفاوت است .