چکش ابزاریست که برای ضربه زدن به یک شی ء مانند کوبیدن میخ ، شکستن اجسام  مورد استفاده قرار می گیرد . انواع چکش نیز مانند چکش نجاری ، چکش برق کاری ، چکش نرم و... تولید و  به بازار عرضه می شوند این نوع چکش ها برای کاری خاص ساخته شده اند . همچنین پتک را نیز می توان به عنوان چکش نیز دانست البته پتک از چکش بزرگتر بوده و یک سر آن صاف می باشد . بهترین چکش موجود در بازار را می توانید با کسب اطلاعات کافی درباره چکش ، بدست آورید بنابراین قبل از خرید چکش و پتک حتما درباره کارایی چکش ، جنس چکش و برند چکش توجه نمائید . قیمت چکش و قیمت پتک بر اساس کیفیت و کاربردهایشان نیز متفاوت است .