کیف ابزار یف و یا نظم دهنده ای است که برای نگهداری مجموعه ای از ابزارآلات به منظور حمل راحت تر , مرتب بودن و محافظت از آن ها به کار گرفته می شود . شایان به ذکر است امروزه از کیف ابزارهای برزنتی و آلومینیومی بیشتر استفاده می شود و حتی برای مشاغل های گوناگون از کیف ابزارهای تخصصی نیز استفاده می گردد برای مثال کیف ابزارهای مکانیک , باغبانی , الکترونیک هرکدام کیف ابزارهای مخصوص خود را دارند .

1