آچار آلن ابزار دستی است که برای باز و بسته کردن پیچ و مهره های آلنی استفاده می شود . انواع آچار آلن با بسته بندی های متفاوت  مانند آچار آلن چاقویی ، آچار آلن کارتی  ، آچار آلن کیفی در بازار به فروش می رسند که از آلیاژ های متفاوتی ساخته شده اند . بهترین آچار آلن ، آلنی است که از آلیاژ مقاوم کروم وانادیوم و یا s2 ساخته شده باشد چرا که این نوع آلیاژ ها در برابر ضربه و فشار مقاوم بوده و ضد زنگ می باشند بنابراین در خرید آچار آلن ، آلنی را انتخاب کنید که بهترین آلیاژها به کار برده شده باشد . 

5 4 3 2 1