آچار فرانسه یک نوع ابزار دستی ضروری است که در در هر جعبه ابزاری معمولا وجود دارد . ابزار آچار فرانسه دارای دو فک یکی ثابت و دیگری متحرک است ، یک پیچ در وسط این آچار فرانسه قرار دارد که باعث نزدیک و یا دور شدن فک متحرک به فک ثابت آچار می شود . قیمت آچار فرانسه بر اساس کیفیتی که دارد متفاوت است و با برندهای مختلفی مانند آچار فرانسه نووا، آچار فرانسه واستر و ...  تولید و به بازار عرضه می شوند .  

1