گاز انبر با نام های دیگری مانند انبر آرماتوربندی یا همان گاز آرماتور در بازار شناخته شده است .  گاز انبر یکی از انبرآلات در زمره ابزارآلات دستی قرار دارد که برای بستن آرماتور ، کارگاه های ساختمانی ، کارگاه های آهنگری مورد استفاده قرار می گیرد . انبر آرماتور برای نگه داشتن و یا بریدن قطعه ای نیز استفاده می شود و انواع انبر گاز انبر در هر حرفه ای که استفاده شود دارای دو نوع دسته ، دسته کوتاه و دسته بلند می باشد. فروش انواع گاز انبر ها در بازار با برندهایی مختلف رایج است اما باید بدانید که برای خرید گاز انبر ، گازآرماتوری را انتخاب کنید که از نظر کیفیتی مناسب باشد ، همچنین قیمت گاز انبرها بر اساس کیفیت و نوع کاربردشان متفاوت است . 

1