دریل ها انواع مختلفی دارند یکی از آن ها دریل گیربکسی می باشد . برخی از دریل ها قابلیت دریل گیربکسی چکشی را نیز دارا هستند تفاوت دریل گیرکسی با معمولی بسیار زیاد است همچنین انواع دریل گیربکسی را بر اساس برندشان می توان مشخص و تعیین کرد . قیمت دریل گیربکسی رونیکس ، قیمت دریل گیربکسی توسن ، قیمت دریل گیربکسی متابو و ...هر کدام متفاوت است . بهترین دریل گیربکسی را می توانید بر مبنای کیفیت و برند و نوع کارتان  انتخاب نمائید با خرید دریل گیربکسی می توانید انواع سوراخکاری ها را در سطوح های مختلف انجام دهید و این ابزار می تواند یک دریل خانگی مناسب نیز باشد . برخی از دریل های گیربکسی نیز دو حالته هستند که به آن ها دریل گیربکسی دو حالته می گویند . دریل گیربکسی می تواند بهترین دریل صنعتی هم باشد .

2 تا 3 روز آینده
دریل 16 میلیمتری BEV 1300-2 متابو METABO

دریل 16 میلیمتری BEV 1300-2 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 13 میلیمتر BE 850-2 متابو METABO

دریل 13 میلیمتر BE 850-2 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 13 میلیمتر SBEV1300-2 متابو METABO

دریل 13 میلیمتر SBEV1300-2 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 13 SBEV 1000-2 متابو METABO

دریل 13 SBEV 1000-2 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 13 میلیمتر SBE760 متابو METABO

دریل 13 میلیمتر SBE760 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 13 گیربکسی SBE850-2 متابو METABO

دریل 13 گیربکسی SBE850-2 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 13 گیربکسی  SB850-2 متابو METABO

دریل 13 گیربکسی SB850-2 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 16 میلیتر BDE1100 متابو METABO

دریل 16 میلیتر BDE1100 متابو METABO

1