دریل 10 میلیمتری از دیگر دریل هایی است که در بسیاری از صنایع برای سوراخکاری مورد استفاده قرار می گیرند . ابزار دریل 10 یک دریل اتومات است که برای تعویض مته نیازی به هیچ گونه ابزارآلات دیگر ندارد دریل 6.5 نیز می تواند تا حداکثر قطر 6.5 میلیمتری را سوراخ کاری کند این نوع دریل می تواند دریل خانگی مناسب برای کاربران باشد . همچنین قیمت دریل بر اساس کیفیت و نوع کارایی که دارند بسیار متفاوت است دریل 10 و دریل 6.5 می تواند در رده دریل صنعتی نیز قرار بگیرد . دریل 10 و دریل 6.5 بهترین دریل از نظر کاربرد می تواند باشد . دریل برقی 10 می تواند بر اساس توانشان قدرت های متفاوتی داشته باشند . علاوه بر آن دریل 10 و دریل 6.5 دریل مونتاژ کاری نیز هستند .

2 تا 3 روز آینده
دریل 10میلیمتر BE 10 متابو METABO

دریل 10میلیمتر BE 10 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 10 میلیمتر سرکج WBE700 متابو METABO

دریل 10 میلیمتر سرکج WBE700 متابو METABO

1