شرکت ایت ژاپن توانسته انواع آچارآلن های مختلفی مانند آچار آلن کیفی ایت ، آچار آلن چاقویی ایت ، آچار آلن کارتی ایت و .... به بازار عرضه کند . برند ایت یکی از برندهای معتبریست و شرکت eight توانسته آلن های با کیفیتی  با آلیاژهای مقاوم تولید کنند . همچنین قیمت پایین آچار آلن ایت،از دیگر ویژگی های مثبت این شرکت می باشد برای خرید محصولات ایت ژاپن ، به نمایندگی فروش ایت مراجعه نمائید . 

4 3 2 1