2 تا 3 روز آینده
دریل شارژی چکشی 18 ولت SB 18 متابو metabo

دریل شارژی چکشی 18 ولت SB 18 متابو metabo

2 تا 3 روز آینده
دریل شارژی 18 ولت BS 18 متابو metabo

دریل شارژی 18 ولت BS 18 متابو metabo

2 تا 3 روز آینده
دریل شارژی 10/8 ولت PowerMaxx BS متابو metabo

دریل شارژی 10/8 ولت PowerMaxx BS متابو metabo

2 تا 3 روز آینده
سشوار صنعتی 2300 وات HE23-650 متابو metabo

سشوار صنعتی 2300 وات HE23-650 متابو metabo

2 تا 3 روز آینده
سشوار صنعتی 2000 وات HE 20-600 متابو metabo

سشوار صنعتی 2000 وات HE 20-600 متابو metabo

2 تا 3 روز آینده
سشوار صنعتی 1600 وات H16-500 متابو metabo

سشوار صنعتی 1600 وات H16-500 متابو metabo

2 تا 3 روز آینده
جاروبرقی 1250 وات ASA 30 L PC inox متابو metabo

جاروبرقی 1250 وات ASA 30 L PC inox متابو metabo

2 تا 3 روز آینده
جارو برقی  1200 وات ASA 32 L متابو METABO

جارو برقی 1200 وات ASA 32 L متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
اره فارسی بر کشویی KGS254 M  متابو METABO

اره فارسی بر کشویی KGS254 M متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
اره عمود بر 750 وات  STEB 140 PLUS متابو METABO

اره عمود بر 750 وات STEB 140 PLUS متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
اره عمود بر 590 وات STEB 80 QUICK متابو METABO

اره عمود بر 590 وات STEB 80 QUICK متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
اره عمود بر 450 وات  STEB 65 QUICK متابو METABO

اره عمود بر 450 وات STEB 65 QUICK متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 16 میلیمتری BEV 1300-2 متابو METABO

دریل 16 میلیمتری BEV 1300-2 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 13 میلیمتر BE 850-2 متابو METABO

دریل 13 میلیمتر BE 850-2 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
دریل 10میلیمتر BE 10 متابو METABO

دریل 10میلیمتر BE 10 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
پیچ گوشتی برقی 550 وات USE8 متابو METABO

پیچ گوشتی برقی 550 وات USE8 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
پیچ گوشتی برقی 600 وات SE4000 متابو METABO

پیچ گوشتی برقی 600 وات SE4000 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
پروفیل بر2300 وات CS23-355 متابو METABO

پروفیل بر2300 وات CS23-355 متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
فرزانگشتی 710 وات GE710 COMPACT متابو METABO

فرزانگشتی 710 وات GE710 COMPACT متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
فرز سنگبری 2600 وات W 26-230MVT متابو METABO

فرز سنگبری 2600 وات W 26-230MVT متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
فرز اهنگری 2600 وات W26-180MVT متابو METABO

فرز اهنگری 2600 وات W26-180MVT متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
فرز سنگبری W24-230MVT متابو METABO

فرز سنگبری W24-230MVT متابو METABO

2 تا 3 روز آینده
فرز اهنگری 2400 وات W24-180MVT متابو METABO

فرز اهنگری 2400 وات W24-180MVT متابو METABO

3 2 1