5%
دریل شارژی 18 ولت BS 18 متابو metabo

دریل شارژی 18 ولت BS 18 متابو metabo

5%
جارو برقی  1200 وات ASA 32 L متابو METABO

جارو برقی 1200 وات ASA 32 L متابو METABO

5%
دریل 16 میلیمتری BEV 1300-2 متابو METABO

دریل 16 میلیمتری BEV 1300-2 متابو METABO

5%
دریل 13 میلیمتر BE 850-2 متابو METABO

دریل 13 میلیمتر BE 850-2 متابو METABO

5%
دریل 10میلیمتر BE 10 متابو METABO

دریل 10میلیمتر BE 10 متابو METABO

5%
پروفیل بر2300 وات CS23-355 متابو METABO

پروفیل بر2300 وات CS23-355 متابو METABO

5%
فرز سنگبری W24-230MVT متابو METABO

فرز سنگبری W24-230MVT متابو METABO

3 2 1