از چسب ها برای چسباندن انواع سطوح های مختلفی مانند چسباندن سنگ ، لوله های آب و فاضلاب ، کاغذ و ... استفاده می شود چسبی می تواند از کیفیت خوبی برخوردار باشد که بتواند مقاومت خود را حفظ ند همچنین رنگ ها نیز برای سطوح های مختلفی مانند چوب ، شیشه ، پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب آن ها سرعت خشک شدن بالایی دارند .

4 3 2 1