از چسب ها برای چسباندن انواع سطوح های مختلفی مانند چسباندن سنگ ، لوله های آب و فاضلاب ، کاغذ و ... استفاده می شود چسبی می تواند از کیفیت خوبی برخوردار باشد که بتواند مقاومت خود را حفظ ند همچنین رنگ ها نیز برای سطوح های مختلفی مانند چوب ، شیشه ، پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب آن ها سرعت خشک شدن بالایی دارند .

اسپری خشک Nahid
اسپری خشک ناهید Nahid

اسپری خشک ناهید Nahid

اسپری چرب Nahid
اسپری چرب روغنی ناهید Nahid

اسپری چرب روغنی ناهید Nahid

اسپری رنگ Caspian
اسپری رنگ کاسپین CASPIAN

اسپری رنگ کاسپین CASPIAN

اسپری رنگ Dupli Color
اسپری رنگ  دوپلی کالر DUPLI COLOR

اسپری رنگ دوپلی کالر DUPLI COLOR

mitreaple 100ml
چسب 123 میتر اپل کوچک mitre apel

چسب 123 میتر اپل کوچک mitre apel

1