اسپری فوم ، یکی از نوع اسپری هایی است که برای درزگیری ، عایق کاری درب و پنجره ها استفاده می شود . اسپری فوم های موجود در بازار را می توان با برندهای متفاوتی مانند اسپری فوم زتکس ، اسپری فوم آکفیکس ، اسپری فوم سیستا و ... نام برد که کاربردهای بسیاری دارد . اسپری فوم درزها را می تواند به راحتی پر کند و قدرت چسبندگی فوق العاده بالایی دارد که همین ویژگی از کاربردهای مهم اسپری فوم می باشد . برای خرید اسپری فوم ابتدا باید به کیفیت و کارایی اسپری توجه ویژه ای داشته باشید . 

1