اسپری روان کننده ، اسپری است که برای روان کردن چرخ دنده ها ، قسمت های فلزی موتور ، قفل ها و ... استفاده می شود . امروزه انواع اسپری روان کننده مانند اسپری روان کننده wd40 ، اسپری روان کننده مولتی اویل دوپلی کالر ، اسپری روان کننده اوراپی و ... در بازار به فروش می رسند و باید گفت بهترین اسپری روان کننده ، اسپری است که از زنگ زدگی فلزات جلوگیری کند . قیمت اسپری روان کننده با توجه به کیفیت و برندهای مختلف بازار متفاوت است .