اسپری کنتاکت شوی

اسپری کنتاکت شوی ناهید

خرید اسپری کنتاکت شوی

اسپری کنتاکت شوی ، یک اسپری روان کننده است و به عنوان روان کننده برای مواردی مانند تجهیزات الکترونیکی ، سوییچ ها ، کلیدها و... استفاده می شود . انواع اسپری کنتاکت شور با برندهای مختلفی مانند اسپری کنتاکت شوی خشک ناهید و اسپری چرب روغنی ناهید و ... در بازار وجود دارند که به فروش می رسند . بهترین اسپری کنتاکنت شور ، اسپری است که کیفیت عالی داشته باشد و بدون آسیب زدن به قطعات های الکترونیکی آلودگی ها را پاک کند بنابراین برای خرید اسپری کنتاکت شور ، به کیفیت اسپری بسیار توجه نمایید . 

1