تینر از یک ماده شیمیایی ساخته شده که با ترکیب رنگ روغنی می توان سطوح فلزی ، چوبی و دیوار را به راحتی رنگ کرد البته کاربرد تینر فقط این مورد نیست بلکه از تینر برای پاک کردن رنگ از روی برس ، غلطک ، تجهیزات و ... استفاده می شود . انواع تینر مانند تینر فوری ، تینر روغنی و ... در بازار به فروش می رسند . فروش تینر در بازار بسیار رایج است چرا که نقاش های ساختمان نیز از تینر بسیار استفاده می کنند .

1