تینر از یک ماده شیمیایی ساخته شده که با ترکیب کردن رنگ های روغنی اجسام فلزی ، چوبی و دیوار را رنگ می کند . از تینر فوری نیز برای ترکیب رنگ های چوبی استفاده می شود و به طور کل برای تغییر غلظت جلا یا رنگ های چوبی و رقیق کردن مورد استفاده قرار می گیرد . درجه تینر برای آسان تر حل شدن رنگ و راحت پاک شدن رنگ ریخته شده بر روی زمین می باشد و دو نوع تینر فوری ، تینر فوری 1000 و تینر فوری 2000 در بازار موجود می باشد که با برندهای مختلفی بقه فروش می رسد . 

1