چسب کرافت ، چسبی قدرتمند است که برای چسباندن ورق های پلاستیک ، فوم نرم ، چرم  و در کارهای گلسازی ، صنایع دستی استفاده می شود . انواع چسب کرافت با برندهای مختلف مانند چسب کرافت رازی در بازار به فروش می رسند . بهترین چسب کرافت ، چسبی است که در برابر رطوبت و آب دوام بسیار زیادی داشته باشد . چسب کرافت چسبی استعال پذیر است بنابراین دور از مواد اشتعال زا قرار دهید . 

1